<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="description" content="MM"> <meta name="keywords" content="matematyczne preteksty"> <meta name="copyright" content="Matejuk.pl"> <meta http-equiv="content-language" content="Polish"> <meta name="distribution" content="GLOBAL"> <TITLE>matpret.pl - Matematyczne Preteksty</TITLE> <link rel="stylesheet" href="aum_mp.css" type="text/css"> </head> <body> <center> <p class="blocktext">U|ywamy jedynie niezbdnych plikw tekstowych zwanych "cookies" ("ciasteczka"). Wicej w naszej <a href="http://www.matejuk.pl/politpryw.htm" target="okno">polityce prywatno[ci >> </a> </p> <table width="788px" border bordercolor="#591069" cellspacing="0" cellpadding="5"> <tr> <td class="blocktext" bgcolor="#591069" align="center"> <font color="orange" size="6"><b>MATEMATYCZNE PRETEKSTY</b></font><br> </td> <td width="204px"><img src="../images/logo_matpret_pl.gif"></td> </tr> </table> <table width="788px"> <tr> <TD class="blocktext_mp" colspan="3"> <table cellpadding="4"> <tr> <td valign="top"> <div align="center"> <p>&nbsp;<br> <font size="4"><b>Prezenty-niespodzianki od&nbsp;firm wspierajcych<br> Konkurs Matematyczne Preteksty</b></font><br> <font size="3">dla&nbsp;ka|dej placwki w&nbsp;Polsce, z&nbsp;ktrej pochodz uczestnicy naszej zabawy</font> </p> </div> <p class="blocktext_mp"><br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Po zakoDczeniu przyjmowania zgBoszeD do&nbsp;Konkursu, publikujemy informacje o&nbsp;prezentach-niespodziankach od&nbsp;firm wspierajcych - dla&nbsp;koordynatorw, dla&nbsp;ich placwek i&nbsp;dla&nbsp;uczestnikw Konkursu edycji 2015/2016.<br><br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Informacje o&nbsp;<b>regionalnych firmach wspierajcych</b> i&nbsp;ich prezentach-niespodziankach znajduj si obok nazwy miejscowo[ci, w&nbsp;cz[ci <a href="../konkurs-matematyczne-preteksty-zasieg.htm"><b>Zasig konkursu</b></a>.<br><br> <!-- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Informacje o&nbsp;<b>sponsorach oglnopolskich</b> i&nbsp;ich prezentach dla&nbsp;ka|dej placwki, z&nbsp;ktrej pochodz uczestnicy naszej zabawy, znajduj si na&nbsp;tej stronie, poni|ej.<br> --> </p> <hr color="#ff0000"> <p class="blocktext_mp"> <img src="images/S20HBCDSEW8A.jpg" align="left" width="150px" height="80px" hspace="10"> NaukowaZabawa.pl<br> ul. Jarzbinowa 48,55-120 Pgw<br> tel. 605173959<br> e-mail: <a href="mailto:biuro@naukowazabawa.pl">biuro@naukowazabawa.pl</a><br> <a href="http://naukowazabawa.pl" target="okno">naukowazabawa.pl</a><br><br> 10% rabat staBy dla&nbsp;ostatnich koordynatorw z&nbsp;obecnych i&nbsp;byBych placwek<br> 15% rabat staBy dla&nbsp;obecnych i&nbsp;byBych uczestnikw lub&nbsp;ich rodzicw<br> 5% rabat staBy dla&nbsp;pozostaBych uczniw szkB i&nbsp;wychowankw przedszkoli lub&nbsp;ich rodzicw, z&nbsp;obecnych i&nbsp;byBych placwek uczestnikw, oraz&nbsp;dla&nbsp;pracownikw tych placwek<br> 10% rabat staBy dla&nbsp;placwek obecnych i&nbsp;byBych uczestnikw <hr> </p> </td> <td> </td> <td class="blocktext" width="204px" valign="top"> <b> <a href="../konkurs-matematyczne-preteksty-dobre-slowo.htm">Dobre sBowo</a><br><br> <a href="../konkurs-matematyczne-preteksty-komentarz-autora.htm">O konkursie - komentarz autora</a><br><br> <a href="../konkurs-matematyczne-preteksty-korzysci-z-udzialu.htm">Korzy[ci z&nbsp;udziaBu</a><br><br> <a href="../Etap1-zadania.pdf" target="okno">Zadania I&nbsp;etapu konkursu edycji 2016/2017</a><br><br> <a href="../konkurs-matematyczne-preteksty-regulamin.htm">Regulamin konkursu</a><br><br> <a href="../konkurs-matematyczne-preteksty-zgloszenie-placowki.htm">ZgBoszenie do&nbsp;konkursu szkoBy/przedszkola</a><br><br> <a href="../konkurs-matematyczne-preteksty-zgloszenie-uczestnika.htm">ZgBoszenie uczestnika do&nbsp;konkursu</a><br><br> <a href="../konkurs-matematyczne-preteksty-udzielanie-odpowiedzi.htm">PrzesyBanie odpowiedzi do&nbsp;zadaD I&nbsp;etapu konkursu</a><br><br> <!-- <li><a href="../KMP_odpowiedzi_I_etap.pdf" target="okno">Odpowiedzi do&nbsp;zadaD I&nbsp;etapu konkursu edycji 2015/2016</a> <li><a href="../KMP_odpowiedzi_II_etap.pdf" target="okno">Odpowiedzi do&nbsp;zadaD II&nbsp;etapu konkursu edycji 2015/2016</a> --> <a href="../konkurs-matematyczne-preteksty-zwyciezcy.htm">Zwycizcy konkursu</a><br><br> <a href="../konkurs-matematyczne-preteksty-zasieg.htm">Zasig konkursu</a><br><br> <a href="../konkurs-matematyczne-preteksty.htm">Strona gBwna konkursu</a> </p> <hr> <p> <a href="#wspieranie">Wspieranie konkursu</a><br></li><br> <hr> <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3-f-Nye-tLPGn-sN6V_6-eYkL26toTgb6F33AKJTsPuza4A/viewform?usp=send_form" target="okno">Zamawianie newsletterw</a><br><br> </b> <hr> <p> <a href="../matpret_warsztaty.htm" target="okno"><font color="#591069">warsztaty dla nauczycieli</font></a><br><br> <hr> <a href="../matpret_inne.htm"><font color="#591069">inne matematyczne preteksty</font></a><br><br> <a href="../matpret_wykladXXIIISDM.htm"><font color="#591069">wykBad podczas XXIII SDM</font></a><br><br> <hr> Ksi|ki:<br> <a href="../matpret_50zad_ark.htm"><font color="#591069">"Matematyczne Preteksty. 50 zadaD. Arkusze dla ucznia"</font></a> <font color="#ff0000"><b>NEW!</b></font><br><br> <a href="../matpret_50zad_ark.htm"><img src="../images/MP-50_zadan_ark_okladka.gif" width="200px"></a><br><br> <a href="../matpret_50zad.htm"><font color="#591069">"Matematyczne Preteksty. 50 zadaD"</font></a><br><br> <a href="../matpret_50zad.htm"><img src="../images/okladka.GIF" width="200px"></a><br><br> </p> <a href="http://www.matejuk.pl/happy/hc.htm" target="okno"><b>Radosne Sze[ciany:</b><br><br><img src="http://www.matejuk.pl/HClogo2m.gif" width="200px"></a><br><br> W ramach XXIII SzkoBy Dydaktyki Matematyki odbyB si 04-09-2009, na Wydziale Matematyki i&nbsp;Informatyki UAM w Poznaniu, wykBad i warsztaty dla nauczycieli.<br> <a href="../matpret_wykladXXIIISDM.htm"><font color="#591069">wykBad podczas XXIII SDM</font></a> </td> </tr> </table> <table cellpadding=20> <tr> <td class="blocktext_mp" align=center bgcolor="#ffff55" height=30 cellpadding=20> <a name="wspieranie"> Zainteresowanych finansowym lub rzeczowym wspieraniem Konkursu zapraszamy do kontaktu poprzez <a href="mailto:wsparcie@matpret.pl"><b>wsparcie@matpret.pl</b></a>. </td> </tr> </table> <table width="788px"> <tr> <TD class="blocktext" align="center"> <hr size="1"> Wszelkie prawa zastrze|one! Copyright &copy; MATEJUK Ksi|ki i Pomoce Dydaktyczne.<br><br> </td> </tr> <tr> <td class="blocktext" align="center" bgcolor="#591069" height="70px"> <font color="orange"><b>MATEJUK Ksi|ki i Pomoce Dydaktyczne</b></font><br> <font color="white">ul. WrocBawska 45, 58 - 309 WaBbrzych<br> tel. 74 843 43 09, 74 664 89 10, 513 131 163, faks 74 849 06 90, 74 664 89 10<br> <!-- e-mail: <a href="mailto:konkurs@MatPret.pl"><font color="orange">konkurs@MatPret.pl</font></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;www: <b><a href="http://www.matejuk.pl"><font color="orange">matejuk.pl</font></b> --> </td> </tr> </table> <P>&nbsp; <!--wiarygodno[, ksi|ek--> <script type="text/javascript"> var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script> <script type="text/javascript"> var pageTracker = _gat._getTracker("UA-3819318-1"); pageTracker._initData(); pageTracker._trackPageview(); </script> </body> </html>