Używamy jedynie niezbędnych plików tekstowych zwanych "cookies" ("ciasteczka"). Więcej w naszej polityce prywatności >>

MATEMATYCZNE PRETEKSTY

 

Konkurs Matematyczne Preteksty

czyli ogólnopolska zabawa matematyczna
z elementami rywalizacji.Jest on inny
niż większość dotychczas zainicjowanych i funkcjonujących konkursów matematycznych czy olimpiad (najważniejsze różnice wymieniamy poniżej).

     W dotychczasowej historii naszej zabawy, nikomu nie udało się poprawnie rozwiązać wszystkich zadań żadnego z etapów. Najstarszych uczestników zapraszamy więc do złamania tej reguły!

 
Do naszej zabawy zapraszamy wszystkich uczniów (wraz z ich rodzicami),
zwłaszcza tych, którzy do tej pory jeszcze nie zdobywali laurów konkursów matematycznych!

Upominki uczestników edycji 2016/2017 -
- edukacyjne łamigłówki przestrzenne
typu Radosne Sześciany, model Manchester.
     W naszej zabawie, poprzez:
1) nieformalny, "literacki" styl tekstów i zadań,
2) specjalną punktację "wsparcie na starcie",
3) upominki dla każdego uczestnika,
4) niską opłatę za udział
5) wsparcie rodziców,
zachęcamy wszystkich uczniów (szczególnie tych, którym słowo "matematyka" do tej pory nie kojarzyło się miło), do spojrzenia na matematykę szkolną z innego punktu widzenia i przekonania się, że jest ona prosta, piękna, interesująca i radosna, a zabawa nią może sprawiać sporo frajdy i satysfakcji. 

 
 

Bardzo wiele korzyści.
     Choć wspomniane wyżej szersze otwarcie się na matematykę jest najważniejszym efektem naszej zabawy, bo pozwala uwierzyć we własne siły, a więc daje najlepszą motywację do pokonywania trudności i totalną zmianę w podejściu do przedmiotu, to korzyści z udziału w Konkursie jest znacznie więcej.

     Najważniejsze, spośród wielu, korzyści to:
1) dodatkowe ugruntowanie umiejętności matematycznych.
     Odbywa się to w sytuacji dużo większej, pozytywnej motywacji, po której z pewnością można oczekiwać dużo lepszych efektów, niż w przypadku robienia tego z przymusu.

     Analiza sprawozdań CKE z większości wyżej wymienionych egzaminów, z kilku ostatnich lat, pokazuje, że "najbardziej niepokojące są jednak wyniki uzyskane za rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce" a uczniowie "gorzej rozwiązują zadania otwarte, wymagające twórczego, niealgorytmicznego myślenia".
     Nasze zadania na pewno łączą wiedzę z praktyką, a do ich rozwiązywania potrzeba twórczego, niealgorytmicznego, logicznego myślenia. Wyprowadzają one uczniów w pole ... matematyki!

2) odkrycie, ukrytych dotychczas, talentów matematycznych.
     Z wielu rozmów z nauczycielami, odbytych podczas kilkuset naszych warsztatów, przeprowadzonych w różnych miejscach Polski, wynika, że dostarczając uczniom różnych bodźców pozalekcyjnych, możemy odkryć u nich umiejętności matematyczne, których nie spodziewalibyśmy się, sądząc po ich dotychczasowych ocenach szkolnych.
     Dajmy im więc szansę w innej sytuacji, niż lekcje szkolne - niech odkryją przed nami swoje matematyczne talenty!

3) wzrost efektów kształcenia ogólnego jest jedną z najbardziej oczywistych korzyści.
     Uczniowie chcący(!) pobawić się w naszej zabawie, z pewnością poprawią swoją zażyłość z Królową Nauk, a co za tym idzie, osiągną lepsze efekty także z pozostałych przedmiotów. Jak wiadomo, większość osób zaprzyjaźnionych z logicznym myśleniem zazwyczaj nie ma problemów z większością przedmiotów w szkole.

4) ciekawy materiał informacyjny dla nauczycieli, jeżeli w naszej zabawie wezmą udział wszyscy uczniowie szkoły/przedszkola.
     Po I etapie Konkursu, koordynator otrzymuje wyniki wszystkich uczestników ze swojej placówki. To dodatkowy materiał diagnostyczny, na który nie trzeba przeznaczać żadnego dodatkowego czasu i żadnej dodatkowej pracy, ani za który nie trzeba dodatkowo płacić.

5) dodatkowe wzmocnienie więzi między rodzicami i dziećmi.
     Pierwszy etap Konkursu jest etapem "rodzinnym" ponieważ to rodzice m.in. zgłaszają do udziału w Konkursie swoje niedorosłe dzieci, a najmłodszym uczestnikom czytają teksty konkursowe i treści zadań.
     Jak wiadomo, najcenniejsza dla dzieci jest miłość rodziców, której jednym z przejawów jest poświęcany dzieciom czas.

6) każdy uczestnik otrzyma upominek, co najmniej w postaci Radosnego Sześcianu czyli niezwykłej zabawki i pomocy dydaktycznej, która - poprzez świetną zabawę - kształci logikę przestrzenną i inne umiejętności ogólnoedukacyjne, u ludzi w każdym wieku.
     Układające je systematycznie osoby (nie jest to łamigłówka tylko do jednokrotnego ułożenia), po kilku miesiącach potarfią doskonale koncentrować uwagę, a dotychczas kiepscy z geometrii uczniowie, zaczynają widzieć przestrzennie (potwierdzone badaniami naukowymi i doświadczeniami nauczycieli).


I jeszcze jedna korzyść!
7) uczestnik (albo Rada Rodziców, za niego) płaci jednorazowo tylko ... 3 zł! czyli tyle, ile kosztuje np. bilet komunikacji miejskiej albo puszczenie z dymem 4-5 papierosów.

Zapraszamy szkoły i przedszkola do zgłaszania udziału w Konkursie!

     Choć rodzice niedorosłych uczestników lub dorośli uczestnicy samodzielnie zgłaszają udział w Konkursie przez Internet to wcześniej muszą oni otrzymać aktualny [identyfikator placówki] od koordynatora Konkursu w swojej szkole/przedszkolu.

    Maksymalnie uprościliśmy pracę koordynatora Konkursu. Start do I etapu - tylko 5 minut przy komputerze oraz przekazanie rodzicom i uczestnikom 2 informacji. Pracę tę często honorujemy drobnym upominkiem (szczegóły w Regulaminie konkursu).
     System obsługujący Konkurs został tak pomyślany, aby koordynator miał jak najmniej pracy. Nie musi on przyjmować "ręcznie" zgłoszeń uczestników, a potem porządkować je i nie musi zgłaszać później całych ich list organizatorowi. System zbiera i porządkuje dane za koordynatora oraz tworzy listy uczestników.
     Oprócz upominków dla wszystkich uczestników i nagród dla najlepszych z nich, mamy także nagrody dla szkół/przedszkoli (szczegóły w Regulaminie konkursu).

     Pierwsze kroki koordynatora Konkursu:
     1) wypełnić i wysłać elektroniczny formularz zgłoszenia placówki, aby uzyskać [identyfikator placówki] aktualny dla bieżącej edycji Konkursu. Identyfikatory placówek i identyfikatory uczestników z poprzednich edycji są nieważne w bieżącej edycji Konkursu.
     2) po otrzymaniu od nas aktualnego [identyfikatora placówki], przekazać go rodzicom uczniów niedorosłych i uczniom dorosłym, aby mogli samodzielnie dokonywać indywidualnych zgłoszeń uczestników.

     Można zgłaszać udział w bieżącej edycji Konkursu od momentu uruchomienia formularzy zgłoszeniowych, nie czekając na aktualne zadania tej edycji Konkursu. Dokładny harmonogram i inne informacje znajdują się w Regulaminie konkursu.
Jeżeli interesuje Cię projekt Matematyczne Preteksty to zamów newslettery.


Prezenty od firm wspierających

Dobre słowo

O konkursie - komentarz autora

Korzyści z udziału

Zadania I etapu konkursu edycji 2016/2017

Regulamin konkursu NOWY!

Zgłoszenie do konkursu szkoły/przedszkola

Zgłoszenie uczestnika do konkursu

Przesyłanie odpowiedzi do zadań I etapu konkursu

Zwycięzcy konkursu

Zasięg konkursu


Dla firm i instytucji


Zamawianie newsletterów


warsztaty dla nauczycieli


inne matematyczne preteksty
wykład podczas XXIII SDM

Książki:
"Matematyczne Preteksty. 50 zadań. Arkusze dla ucznia" NEW!


"Matematyczne Preteksty. 50 zadań"Radosne Sześciany:W ramach XXIII Szkoły Dydaktyki Matematyki odbył się 04-09-2009, na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, wykład i warsztaty dla nauczycieli.
wykład podczas XXIII SDM

 

Konkurs Matematyczne Preteksty
ul. Wrocławska 45, 58 - 309 Wałbrzych
tel. 74 843 43 09, 74 664 89 10, 513 131 163, faks 74 849 06 90, 74 664 89 10
e-mail: konkurs@MatPret.pl   www: MatPret.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone! Copyright © MATEJUK Książki i Pomoce Dydaktyczne.